دستگاه دمبل تراش اتوماتیک

دستگاه ساخت دمبل فرم ( milling machine  )
مارک بن افزار الکتروموتور : 2 اسب دور بالا دارای میز2 محور 
مطابق با استاندارد ISO6259-3 وENSSS( استادارد هاي مورد  قبول شركت گاز) دارای دو قالب تیپ A, B-نوع اتومات

گالری تصاویر دستگاه دمبل تراش اتوماتیک