تجهیزات آزمایشگاه PVC

 آشنایی با تست های مورد استفاده در pvc :

آزمون ابعاد : در این استاندارد ابعادی ذکر شده است که محصول باید با آن مطابقت داشته باشد. با استفاده از ابزار های کولیس و سیرکومتر می توان ضخامت دیواره ، قطر خارجی وحداکثر میزان دوپهنی را اندازه گیری کرد.

آزمون استحکام ضربه : در این آزمون طبق استاندارد پس از قرار دادن لوله upvc در دمای صفر درجه سانتیگراد، بسته به ابعاد لوله ،وزنه ای از ارتفاع مشخص و با تعداد معلوم به لوله ضربه وارد می کنند که برای قبولی نتیجه تست ،فقط تا 10٪ درصد آزمونه ها مجاز به شکستن می باشند .

مقاومت در برابر فشار داخلی در دمای C ⁰ 1 ±20(تست هیدرواستاتیک) : یکی از سخترین تست های لوله آبرسانی است که در آن لوله در استخر آب قرار گرفته و فشار مشخصی به آن وارد می شود که طی یک ساعت فشار نباید نشتی یا ترکیدگی در لوله مشاهده شود ، تولید چنین لوله ای نیازمند دما ، ترکیب مواد و تنظیمات دستگاهی دقیقی می باشد و یکی از دلایل تولید کم اینگونه لوله ها می باشد .

حداکثر برگشت طولی : پلیمر upvc تمایل دارد به صورت پیچ خورده باشد در زمان تولید این پلیمر مقداری کشیده می شود و سپس سرد می گردد ، با دریافت حرارت در آون لوله u-pvc تولیدی مقداری کوتاه تر می شود اگر در تولید لوله از مواد نرم کننده (جهت جلوگیری از شکستن لوله در تست ضربه- مانند: روغن DOP) استفاده شود ، این برگشت طولی بیش از حد مجاز استاندارد ( 5٪ ) خواهد بود .

چگالی نمونه بر حسب کیلو گرم بر متر مکعب : طبق استاندارد در دمای C ⁰ 1 ± 23 چگالی لوله باید در محدوده :1350kg/m3≤ ρ ≤ 1460kg/m3 قرار بگیرد. با توجه به اینکه چگالی فیلر تقریبا دو برابر مقدار مجاز می باشد باید حتما کمتر از 5% فیلر مصرف نمود و این نیز یکی از دلایلی است که اینگونه لوله ها کمتر تولید می شوند .

دمای نرمی ویکات : لولهupvc تولید ی باید سخت باشد تا در مقابل تغییرات دمایی خاصیت خود را از دست ندهد ، لذا جهت آزمون اینکه گرید ماده pvc در محدوده سخت قرار دارد وهمچنین از ماده نرم کننده استفاده نشده باشد ازاین تست استفاده می شود . دستگاه ویکات حاوی سوزنی است که وزنه ای 5kg بر روی آن قرار دارد . و بر روی ابعاد مشخصی از لوله 3×8cm)) قرار می گیرد و لوله همزمان در مخزن دارای روغن حرارت داده می شود . سوزن دستگاه نباید در کمتر از C ⁰ 80 به اندازه یک میلیمتر داخل جدار لوله شده باشد .

مقاومت در برابر در کلرو متان در دمای C ⁰ 0: فرایند پلیمریزاسیون لوله در صورتی کامل نباشد(اصطلاحا پخت لوله خوب نباشد) لوله به مرور زمان یا در اثر مواد شیمیایی از بین می رود ، لذا برای اندازه گیری اینکه پخت لوله کامل است یا نه، از مایعی به نام دی کلرومتان ((CH2Cl2 استفاده می شود. دی کلرومتان ((CH2Cl2 به علت اینکه دارای کلر می باشد و نیز به صورت مایع است می تواند داخل لایه های پلیمر شده و اگر پلیمریزاسیون کامل نباشد لایه سطحی پودر های upvc پلیمر نشده را تخریب کند و باعث تخریب سطحی وعمقی لوله شود ، لذا فرایند پخت وترکیبات و نحوه کار دستگاه پخت لوله (Extruder) در این تست بسیار مهم است .