فلومترهای پیش تنظیم (لیتر شمار)

  در صنعت اندازه گیری مایعات و کنترل آن به مقدار از پیش تنظیم شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است  شرکت بن افزار از امکانات تکنیکی روز از  قبیل نرم افزار و سخت افزارهای مرتبط اقدام به تولید فلومتر کانتر هوشمند نموده است