سختی سنج لاستیک و پلاستیک شور A ,B, D

سختی سنج لاستیک و پلاستیک شور A ,B, D 
جهت سنجش سختی قطعات لاستیک و پلاستیک مورد استفاده قرار میگیرد