قطر سنج (سیرکومتر)

قطر سنج (سیرکومتر)
جهت تعیین قطر خارجی لوله ها مطابق استاندارد ملی 1-7175 از سیرکومتر استفاده می شود. تلورانس قطر خارجی لوله ها به منظور ثابت شدن در اتصالات اهمیت بسزایی دارد. سیرکومتر از جنس استینلس استیل با قابلیت انعطاف پذیری بالا جهت سهولت قرارگیری بر روی لوله می باشد. 

گالری تصاویر قطر سنج (سیرکومتر)