دستگاه تست OIT

دستگاه  گرماسنجی روبشی تفاضلی  OITطبق استاندارد ملی 6-7186
مارک بن افزار
گستره کنترل دما: دمای محیط  C  250
دقت اندازه گیری دما :   C 0.10 =
دقت اندازه گیری تغییرات آنتالپی   0.1µW            :   (   DSP)
قابلیت کنترل دما بصورت دینامیک و ایزو ترم
مجهز به سیستم سرمایش مکانیکی
ارتباط با کامپیوتر از طریق پورت USB می باشد .
مجهز به شیر برقی و مانومتر و روتامتر
دارای نمایشگر 5 اینچ با قابلیت آزمون بدون نیاز به کامپیوتر
اندازه گیری پارامتر های حرارتی نظیر زمان اکسیداسیون
همراه با کپسول اکسیژن و نیتروژن 
همراه با مواد مرجع جهت انجام کالیبراسیون (قلع)

گالری تصاویر دستگاه تست OIT