دستگاه کراش (CRUSHER)

دستگاه تست کراش هیدرولیک -مارک بن افزار -همراه با فک های مربوطه و نمایشگرعقربه ای -مطابق بااستاندارد Iso13955-1997E-

همراه با فیلر های مربوطه مجهز به  اینورتربرای کنترلر سرعت -دارای گواهی کالیبراسیون سرعت 
نرخ حرکت: 100mm/min
دهنه فک : 40cm
کورس جک: 30cm
رنج : 20ton

گالری تصاویر دستگاه کراش (CRUSHER)