دستگاه کپ جازن

دستگاه کپ جازن
دستگاه کپ جازن برای سهولت در امر جازدن لوله در کپ.

شرکت بن افزار کپ جازن نوع هیدرولیکی و پنوماتیکی را طراحی و تولید نموده که نوع پنوماتیک برای کپ های تا سایز 160 و نوع هیدرولیکی برای کپ های تا سایز 630 مناسب می باشد . 

گالری تصاویر دستگاه کپ جازن