دستگاه تست ضربه اشمیت جهت مخازن پلیمری

دستگاه تست ضربه جهت مخازن پلی اتیلن قالبگیری دمشی یا دورانی
دستگاه تست ضربه دورانی مخصوص تست مخازن پلی اتیلن 
-مجهز به بالا بر چکش اشمیتز
-مجهز به میز چرخ دار جهت حرکت دورانی 
-مجهز به نگهدارنده چکش همراه قفل ایتالیایی
-مجهز به تابلوی کنترل جهت بالا و پایین و سوئیچ های  کنترل 

گالری تصاویر دستگاه تست ضربه اشمیت جهت مخازن پلیمری