لوازم جانبی آزمایشگاه پلیمر

1-میکروسکوپ 3 چشمی

2-آون حرارتی

3-انکوباتور

4-اتوکلاو

5-کولیس دیجیتال

6-کولیس معمولی

7-سیرکومتر20-300

8-سیرکومتر700-300

9-جعبه وزنه کالیبراسیون 

10-گیج بلاک جهت کالیبراسیون

11-هات پلیت

13-هود آزمایشگاهی

14-شیلنگ فشار قوی

15-شیلنگ دو سر کوپلینگ

16-پیروگالول 

17-پتاس 

18-اگیپال 

19-سلیکاژل

20-قایقک چینی

21-قایقک کوارتز 

22-قایقک پیرکس 

23-پاروی استیل 

24-شیشه 60 سانتی کوارتز

25-شیشه 30 سانتی کوارتز

26-شیشه u شکل

27-ترازوی چهار 0.0001

28-ترازوی سه صفر 0.001

29-سختی سنج

30-عمق سنج

31-میکرومتر 

32-بشر 

33-پیکنومتر

34-دسیکاتور 

35-روتامتر

36-مانومتر

37-فلومتر 

38-لام میکروسکوپ

39-لام مدرج

40-ccd  قابل نصب روی چشمی میکروسکوپ

41-نرم افزار آنالیز تعیین درصد کربن 

42-آب مقطر 

43-دای برای دستگاه mfi

44-ضخامت سنج اولتراسونیک