دستگاه تست نشتی شیلنگ ترمز خودرو با فشار کاری 1700 بار

دستگاه تست نشتی شیلنگ ترمز خودرو با فشار کاری 1700 بار

دستگاه تست هیدرو استاتیک جهت تست لوله های ترمز : 
1-مطابق استاندارد jaso104  مطابق بند 5-10 
2-مجهز به  دوعدد گیج فشار یکی از گیج های 1600 بار و دیگری 500 بار 
3- قابلت  نرم افزارlab view  hydroو Burst همراه با گراف و قابلیت پرینت.
4- همچنین سیال مورد ازمون روغن میباشد

دستگاه هیدرواستاتیک لوله های پلی امیدی و پلی اتیلنی 
1-     گیج فشار سه عدد 10  بار 100  بار و 200  بار
2-      دمای سیال ازمون قابلیت تنظیم  می باشد 
3-      قابلت  نرم افزارlab view  hydroو Burst همراه با گراف و قابلیت پرینت.
4-      در طراحی دستگاه از آکومولایتر استفاده نمی گردد . 
5-     مطابق با  استاندارد ایزو1402