خبر صنعتی

ساخت دستگاه دمبل اتوماتیک بدونه نیاز به درایو

طراحی و ساخت شرکت دانش بنیان بن افزار 

این دستگاه بدونه نیاز به کامپیوتر به صورت کاملا اتوماتیک برش نمونه ها را انجام میدهد و بعد از برش نمونه  عمل پرداخت کاری سطح برش داده شده را نیز انجام میدهد